راهنمایی دخترانه نور
 

HTML

مدرسه غیر دولتی نور در تیرماه 1376 تاسیس شد .

مدرسه راهنمایی نور دارای 402 متر مربع مساحت دارد.
طبقه اول :کارگاه مدرسه :
91 مترمربع که مجهز به میز های استاندارد و گیره و تخته های زیر دستی و تابلو های برق و وسایل کامل حرفه  به تعداد گروه های دانش اموزان می باشد .

هرگروه از دانش آموزان در کارگاه ،کمدها ووسایل های جداگانه دارند که وسایل کار را در ساعات حرفه آنجا قرار می دهند که در ساعات حرفه استفاده کنند .

طبقه همکف:
شامل 4کلاس های آموزشی و 1 دفتر آموزشی و آبدارخانه و اتاق تکثیر جداگانه دارد .

طبقه دوم :
2کلاس آموزشی  و آزمایشگاه کامل با تجهیزات و نیز آزمایشگاه به ابعاد 40متر مربع
طبقه دوم نیز شامل نماز خانه مدرسه که مجهز به موکت و فرش ،جای مهر به ابعاد 85متر مربع