راهنمایی دخترانه نور
 

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها :
1-ایجاد زمینه لازم برای خود شناسی - خداشناسی و تقویت روحیه حقیقت جویی

2-تزکیه و تهذیب نفس و پرورش روحیه نظم و انضباط و پرورش روحیه اعتماد به نفس و استقلال شخصیت

3-پرورش روحیه کتابخوانی و مطالعه وتحقیق -تعقل و تفکر

4-پرورش روحیه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی

5-پرورش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای دینی-فرهنگی و اجتماعی

6-ایجاد روحیه ساده زیستی -قناعت و پرهیز از هرگونه اسراف

7-آموزش و پرورش الکترونیکی در مدرسه

8-جدیت در تامین سلامت جسم و نشاط روح و تجمل گرایی

9-هماهنگ بودن برنامه ها با پیشرفت ها و فناوری ها ی نوین و جدید

10-استفاده از فناوری های جدید در کلاس های درس و هنگام آموزش

.......................................................................................................................................

باسمه تعال1.docx