راهنمایی دخترانه نور
 

فضاها وامکانات

فضاهاو امکانات :
1-تجهیز سایت مدرسه به سیستم رایانه -ویدئو پروژکتور و پرده دیتا   -                www.noorsaveh.ir
2-مجهز شدن کلاس های آموزشگاه به سیستم رایانه -ویدئو پروژکتور و پرده دیتا
3-تجهیز کارگاه مدرسه به انواع وسایل کمک آموزشی  درسهای حرفه و فن به ابعاد 91متر مربع
4-تجهیز آزمایشگاه مدرسه به انواع وسایل کمک آموزشی درسهای علوم تجربی به ابعاد 48متر مربع
5-مجهز کردن کتابخانه به انواع کتابهای علمی -مذهبی -تاریخی -داستانی -جغرافیایی در گردهمایی سنی نوجوان
6-تجهیز نمازخانه مدرسه با امکانات کامل
7-تجهیز اتاق بهداشت مدرسه با انواع وسایل پزشکی زیر نظر مربی تخصصی مدرسه